EDRA

Estonian Drag Racing Association

Litsentsiinfo

Foto: Airi Laksberg (Sindrinahk Pic)

Kõigil võistlejatel on nõutav litsentsi olemasolu, autode klassides Eesti Autospordi Liidu (EAL) ning mootorratta klassides Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni (EMF) konkreetsele võistlusklassile vastav litsents.
AUTOD
Junior Bracket (J/BR), Junior Dragster (J/DR) – EAL noortelitsents
Street (ST), Street A (ST/A), Street B (ST/B), Pro ET (PET), Super Street (SST), Super Gas (SG) – EAL rahvaspordilitsents
Super Comp (SC), Outlaw (OL), Outlaw Extreme (OL/X) – minimaalselt EAL rahvuslik sõitjalitsents
RWYB – litsentsi ei nõuta
Autode sõitjalitsentsi taotluse saab esitada Autospordi Liidu litsentside keskkonnas 

Läbi selle süsteemi tuleb taotlus esitada nii aastase kui ka ühekordse litsentsi saamiseks. Selleks tuleb end registreerida kasutajaks (kui kasutaja on olemas, siis sisse logida), seejärel täita taotlus, see digitaalselt allkirjastada, tasuda pangalingi kaudu ja pärast seda on litsents koheselt kehtiv. Võistlusel kohapeal ühekordset litsentsi ei väljastata, ka see tuleb vormistada EAL-i litsentside keskkonnas.
Litsentside hinnad

MOOTORRATTAD
Street Bike (SB), Pro Bike (PB), Bike Bracket (BB) – EMF rahvuslik litsents
RWYB – litsentsi ei nõuta
Mootorrataste hooajalise sõitjalitsentsi taotlus (SB, PB, BB) tuleb esitada Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni kodulehel. Pärast taotluse esitamist ning arve tasumist saadetakse hooajaline litsents võistlejale postiga.
Hooajalise litsentsi puudumise korral väljastatakse motoklassis osalejale võistlusel kohapeal ühekordne võistlusluba.
Litsentside hinnad

Välisvõistlejad võivad kasutada kõikide Euroopa Liidu ASN-ide välja antud rahvuslikke sõitjalitsentse või FIA rahvusvahelisi litsentse. Võistlejad väljaspoolt Euroopa Liitu võivad kasutada päritoluriigi ASN-i poolt välja antud rahvuslikku litsentsi, kui selle on heaks kiitnud korraldajamaa ASN.